Filtr tkaninowy BLUE-JET

Urządzenie zaprojektowane do odciągu i filtracji pyłów powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych) głównie w przemyśle drzewnym, papierniczym i sortowniach. instalacja w pełni zgodna z przepisami ATEX (Dyrektywa 94/4 WE). System regeneracji BETHBlue pozwala na pracę ciągłą. Filtr zbudowany z blach ocynkowanych 3 mm ma budowę modułową pozwalającą na rozbudowę w razie potrzeby. Filtr umożliwia pracę w trybie nadciśnieniowym jak podciśnieniowym. Budowa filtra to generalnie cztery podstawowe sekcje. Sekcja rozprężna; tu następuje wrzut surowego, zanieczyszczonego powietrza i wstępne grawitacyjne wytrącenie cięższej frakcji. Komora lejowa, buforowa gdzie wytrącony materiał jest zbierany a następnie z pośrednictwem przenośnika ślimakowego i śluzy celkowej (ATEX) transportowany miejsca przeznaczenia. Ponad sekcją buforową znajduje się sekcja filtracyjna gdzie w workach filtracyjnych następuje całkowite oddzielenie pyłów od powietrza (do 0,1 mg/m³) skuteczność potwierdzone certyfikatem. Tak oczyszczone powietrze jest kierowane kanałami powrotu powietrza na halę produkcyjną lub bezpośrednio na zewnątrz filtra. Regeneracja worków filtracyjnych następuje przez impuls sprężonego powietrza systemem BETHBlue wtłaczany do wewnętrznej części worków. Na sekcji filtracyjnej zainstalowane są wentylatory podciśnieniowe w izolowanej obudowie. Izolacja akustyczna redukuje hałas i chroni wentylatory przed czynnikami atmosferycznymi. Całość jest posadowiona na solidnej ocynkowanej konstrukcji stalowej gwarantuje stabilność i dobre zakotwienie. Filtry są dostępne w trzech wersjach szerokości i długości modułów od 2000 mm, 2500 mm do 2800 mm oraz długości worków filtracyjnych do 5000 mm pozwalają zoptymalizować koszty i powierzchnię zabudowy. Filtr jest zgodny z wymogami dyrektywy ATEX, posiada wszystkie niezbędne systemy ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej oraz odsprzęgania. Odporność na ciśnienie wybuchu do 0,4 bar Praca na podciśnieniu do 5000 Pa

Filtr tkaninowy BLUE-MOT

Filtr pośredni gdzie regeneracja odbywa się mechanicznie za pomocą systemu wstrząsowego a worki filtracyjne są obciążane od wewnątrz. Urządzenie zaprojektowane do odciągu i filtracji pyłów powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych) głównie w przemyśle drzewnym. instalacja w pełni zgodna z przepisami ATEX (Dyrektywa 94/4 WE). Mechaniczny system regeneracji pozwala na pracę do 5 godzin z przerwą na czyszczenie . Filtr zbudowany z blach ocynkowanych 3 mm ma budowę modułową pozwalającą na rozbudowę w razie potrzeby. Filtr umożliwia pracę w trybie nadciśnieniowym jak podciśnieniowym. Budowa filtra to generalnie cztery podstawowe sekcje. Sekcja rozprężna; tu następuje wrzut surowego, zanieczyszczonego powietrza i wstępne grawitacyjne wytrącenie cięższej frakcji. Komora lejowa, buforowa gdzie wytrącony materiał jest zbierany a następnie z pośrednictwem przenośnika ślimakowego i śluzy celkowej (ATEX) transportowany miejsca przeznaczenia. Ponad sekcją buforową znajduje się sekcja filtracyjna gdzie w workach filtracyjnych następuje całkowite oddzielenie pyłów od powietrza (do 0,1 mg/m³) skuteczność potwierdzone certyfikatem. Tak oczyszczone powietrze jest kierowane kanałami powrotu powietrza na halę produkcyjną lub bezpośrednio na zewnątrz filtra. Na sekcji filtracyjnej zainstalowane są wentylatory podciśnieniowe w izolowanej obudowie. Izolacja redukuje hałas i chroni wentylatory przed czynnikami atmosferycznymi. Całość jest posadowiona na solidnej ocynkowanej konstrukcji stalowej gwarantuje stabilność i dobre zakotwienie. Filtry są dostępne w trzech wersjach szerokości i długości modułów od 2000 mm, 2500 mm do 2800 mm oraz długości worków filtracyjnych do 3500 mm pozwalają zoptymalizować koszty i powierzchnię zabudowy. Filtr jest zgodny z wymogami dyrektywy ATEX, posiada wszystkie niezbędne systemy przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej oraz odsprzęgania i odciążenia wybuchu. Odporność na ciśnienie wybuchu do 0,4 bar Praca na podciśnieniu do 5000 Pa

Filtr rzędowy BETHPuls z czyszczeniem JET

Jeden z najbardziej popularnych filtrów w pełni zgodny z ATEX. To filtr workowy o modułowej budowie, przez co idealnie nadaje się do rozbudowy i adaptacji do zmieniających się warunków. Standardowe powierzchnie filtracyjne wynoszą od 10 m² do 3200 m². Większe powierzchnie dostępne na zapytanie. Stabilna konstrukcja płaszcza osadzona na konstrukcji stalowej, umożliwia prace w zakresie ciśnień od ± 5,000 Pa do ± 14,000 Pa. Odporność na ciśnienie wybuchu do 1,4 bar, z systemem odciążenia zaprojektowanym zgodnie z VDI3673/DIN EN 14491. Zaawansowany system regeneracji BETH-Blue i możliwość pracy w trybie online jak i offline, pozwalają na zastosowanie tych filtrów w ciężkich warunkach i dla wielu rodzajów pyłów. Systemy ochrony przeciwwybuchowej chronią instalację przed zniszczeniem i zapobiegają rozprzestrzenianiu się w inne obszary procesowe. BETH®-klapy odciążająca, BETH®- rozdzielacz odsprzęgający BETH®- śluzy odsprzęgające

Filtr dwurzędowy BETHPuls z czyszczeniem JET


Filtr workowy dwurzędowy w pełni zgodny z ATEX. Oferuje te same warianty i zalety modyfikacji co filtr rzędowy. Modułowa budowa, idealnie nadaje się do rozbudowy i adaptacji do zmieniających się warunków a połączenie dwurzędowe daje możliwość instalowania na ograniczonych powierzchniach. Standardowe powierzchnie filtracyjne wynoszą tu od 1.344 m² do 6.400 m². Większe powierzchnie dostępne na zapytanie. Stabilna konstrukcja płaszcza osadzona na konstrukcji stalowej, umożliwia prace w zakresie ciśnień od ± 5,000 Pa do ± 14,000 Pa. Odporność na ciśnienie wybuchu do 1,4 bar, z systemem odciążenia zaprojektowanym zgodnie z VDI3673/DIN EN 14491,
zaawansowany system regeneracji BETH-Blue i możliwość pracy w trybie online jak i offline, pozwalają na zastosowanie tych filtrów w najcięższych warunkach i dla wielu rodzajów pyłów.
Systemy ochrony przeciwwybuchowej chronią instalację przed zniszczeniem i zapobiegają rozprzestrzenianiu się w inne obszary procesowe.
BETH®-klapy odciążająca,
BETH®- rozdzielacz odsprzęgający
BETH®- śluzy odsprzęgające

Filtr horyzontalny BETHPuls z czyszczeniem JET

Wszędzie tam, gdzie występują ograniczenia wysokości zastosowanie znajdzie filtr horyzontalny BETHPuls. Worki filtracyjne są tu ułożone poziomo wlot zanieczyszczonego gazu znajduje się z boku oddzielony od sekcji worków przegrodą uderzeniową. Aktualnie posiadamy cztery wielkości od 35 m² do 178 m². Filtry te mogą być stosowane zarówno jako filtry stropowe na silosach jak i filtry buforowe z osadnikiem lejowym. Możliwe jest zastosowanie jako filtra spalin.
Filtr jest przystosowany do pracy ciągłej przez zaawansowany system czyszczenia BETH Blue.
Dla pyłów wybuchowych możliwe zastosowanie Systemu ochrony przeciweksplozyjnej zgodnie z ATEX.

Filtry Cylindryczne BETHPuls z czyszczeniem JET


Dla szczególnych wymagań w zakresie ciśnień procesowych i szczelności produkujemy filtry workowe w spawanej konstrukcji walcowej. Standardowe powierzchnie filtracyjne tych filtrów zawierają się od 2,5 m² do 534 m², większe powierzchnie filtracyjne dostępne na indywidualne zapytanie. Zastosowanie w najwyższych zakresach ciśnień:
Odporne na ciśnienie wybuchu do 13 bar
Odporne na podciśnienie do 1 bar

BETH® filtr kompaktowy JET/MOT

Dla mniejszych strumieni odpylanego powietrza proponujemy filtry kompaktowe. Zwarta budowa i niewielkie wymiary pozwalają optymalnie zagospodarować miejsce. Urządzenie służy do odpylania jednej lub kilku maszyn produkcyjnych. Dostępne w dwóch wersjach z regeneracją mechaniczną i JET-pulse. Obudowa wykonana z paneli z blachy ocynkowanej 2mm. Medium filtracyjne dobierane indywidualnie w zależności od odpylanego materiału. Standardowo instalowane worki na bazie włókniny poliestrowej (filc igłowany). Ze względu na mnogość zastosowań, materiał ten może być dostępny w wersjach dających mu dodatkowe właściwości, wykorzystywane w zależności od specyfiki odpylanego medium. Stosowane gramatury 300-600 g/m3. Filtr kompaktowy MOT dostępny jest z obudową worów filtracyjnych lub bez. Do zbierania odpadów można zastosować szczelne pojemniki lub tylko worki PE. Regeneracja mechaniczna pozwala na pracę do 4-5h. System pracy możliwy tylko w nadciśnieniu. Powierzchnia filtracyjna od 30 – 101 m2. Filtr kompaktowy JET przeznaczony głównie do odpylania pyłów gdzie wymagany jest ciągły tryb pracy. Regeneracja impulsem sprężonego powietrza. Możliwy system nadciśnieniowy jak i podciśnieniowy. Powierzchnia filtracyjna od 5 – 160 m2. Odprowadzenie materiału za pomocą zaworów celkowych lub bezpośrednio do pojemników.

Filtr buforowy


Filtr buforowy to sekcja filtracyjna połączona ze zbiornikiem magazynującym, znajdującą się bezpośrednio pod sekcją filtracyjną. Po zapełnieniu buforu do zadanej pojemności automatycznie włączany jest cykl wygarniania. Rozgarniacz ramienny we współpracy ze śluzą celkową opróżniają nagromadzony urobek. Filtrbuforowy może być regenerowany mechanicznie lub impulsem sprężonego powietrza JET. Możliwy praca w systemie podciśnieniowym jak i nadciśnieniowym. jak wszystkie filtry BETH również filtr buforowyjest w pełni zgodny z dyrektywą ATEX. Stabilna konstrukcja jak i standardowo instalowane systemy ochronne zapewniają pełne bezpieczeństwo użytkowania. Atutem tego rozwiązania jest brak konieczności ciągłej pracy systemu transportu pneumatycznego a tym samym oszczędność energii elektrycznej. Strumień objętości do 30.000 m3/h

Filtr nasadowy


Filtry tego typu powszechnie są stosowane na silosach, zbiornikach i innych systemach magazynowania materiału. Filtr ten służy do oddzielania pyłu, który powstaje np. poprzez napełnianie silosu. Oferujemy filtry za równo bez jak i z obudową, rozbudowa tego typu filtra jest zawsze możliwa ze względu na jego modułową budowę.


Wentylatory

Ofertya wentylatoryWentylatory promieniowe ściśle współpracują z naszymi filtrami, stosowane głównie do pneumatycznego transportu pyłów. W naszej ofercie posiadamy wentylatory pracujące w nad- jak i podciśnieniu czyli zarówno po stronie zanieczyszczonej jak i po czystej stronie powietrza. Wszystkie wentylatory są parametryzowane dla konkretnych warunków pracy. Cechy podstawowe które determinują dobór wentylatora to przepływ powietrza [m³/h] oraz spręż [Pa]. Równie istotne jest rodzaj oraz ilość transportowanego materiału. Wybór właściwej konstrukcji wentylatora zależy więc od wielu czynników.
Zakres mocy od 1,5 kW do 110 kW
Zakres temperatur -20°C do 80°C

Silosy

Obok opisu silosuW naszej ofercie posiadamy również silosy m.in. do magazynowania trocin i odpylanego kurzu. Przykładowy silos na tym tartaku jest posadowiony na 45 tonowej konstrukcji i posiada średnicę około 10 metrów. Wióry i trociny przenoszone są dzięki transportowi pneumatycznemu, a odpowiednio wysoka konstrukcja umożliwia odbiór materiału bezpośrednio na ciężarówkę.

Silosy w miarę potrzeb klienta posiadają odpowiednie wygarniacze i przenośniki w celu ich sprawnego opróżniania.

Są one konstruowane zgodnie z dyrektywą ATEX (94/9/WE), ze względu na fakt iż podczas ich napełniania, a także rozładunku może występować w ich wnętrzu atmosfera wybuchowa.

Cyklony

Obok opisu CyklonyDla odpylania wstępnego i w instalacjach transportu pneumatycznego stosujemy odpylacze cyklonowe. W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory co wymusza ruch wirowy. Siła odśrodkowa odpycha cząstki w kierunku płaszcza gdzie wyniku tarcia o ścianki cyklonu wytracają prędkość (energię kinetyczną) i opadają pod wpływem grawitacji do dolnej części. Czyste powietrze wypływa w górę, przez centralnie umieszczony kanał. Cyklony mogą służyć do samodzielnego odpylania jak i odpylania wstępnego, przed odpylaczem workowym dla wstępnej separacji większej frakcji zanieczyszczeń. Nasze cyklony to konstrukcje spawane standardowo z blach o grubości od 2–4 mm zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Wyładowanie materiału odbywa się przez śluzę celkową umieszczoną w dolnej części stożkowej.
Dla przepływu gazu od 560 m³/h do 113,000 m³/h.

Rurociągi

RurociągiWraz z innymi urządzeniami projektujemy, dostarczamy i montujemy kompletne systemy rurowe z różnych gatunków stali dla różnorodnych potrzeb naszych klientów. Jesteśmy w stanie realizować wymagania statyczne – wykonujemy nawet do 35 m wolnowiszących gazociągów bez dodatkowych konstrukcji wsporczych.

Do transportowanej substancji  dostosowujemy rodzaj materiału oraz grubość rury (ścieralność i skład chemiczny).

Lekkie budownictwo

Produkujemy wysokiej jakości, precyzyjnie, wzdłużnie spawane rury, a także pozostałe składowe rurociągów takie jak:

 • kołnierze: płaskie, luźne, szyjkowe, przetłaczane
 • pierścienie: wywijane, płaskie, szyjkowe
 • rury
 • prostki rurowe
 • kolana
 • łuki
 • kolana segmentowe
 • redukcje symetryczne i niesymetryczne
 • trójniki przelotowe i redukcyjne
 • czwórniki przelotowe i redukcyjne
 • wstawki montażowe
 • podpory
 • zawiesia
 • zasuwy
 • klapy ogniowe
 • zaślepki
 • i inne

Nasza linie produkcyjna obejmuje obszerny  i nowoczesny wachlarz maszyn do obróbki metalu oraz maszyny do spawania, a także cięcia plazmą itp.

Ciężkie budownictwo

Dla substancji żrących oraz transportowanych pod wysokim ciśnieniem, wytwarzamy systemy rurociągów w tak zwanej konstrukcji „ciężkiej” do 8 mm grubości ścianki. Spawanie odbywa się zgodnie z DIN 24154 w celu zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów oraz zagwarantowania sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych naszych klientów.

Transport pneumatyczny

transport pneumatyczny 3

Transport pneumatyczny umożliwia przemieszczanie materiału za równo na krótsze jak i dłuższe trasy bez użycia dodatkowych mechanicznych środków transportu i siły roboczej. Istnieje małe ryzyko awarii, a dodatkową zaletą jest łatwość rozbudowy i modyfikacji trasy rurociągów. Transport pneumatyczny jest całkowicie szczelny, w związku z czym przyjazny do środowiska i operatora. W pełni zautomatyzowany proces i łatwość rozbudowy oraz modyfikacji trasy rurociągów zostają za każdym razem docenione przez naszych  klientów.

Lakiernie i suszarnie

Podstawą wszystkich naszych systemów lakierni i suszarni jest niskoturbulentny laminarny przepływ. Dzięki koordynacji wszystkich elementów instalacji oraz zaawansowanemu procesowi logistycznemu, generowany jest przepływ liniowy, który wytwarza równomierny obieg powietrza w poszczególnych miejscach pracy, a to przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności instalacji, uporządkowania oraz do  usatysfakcjonowania pracowników. Stanowi to fundament obszaru lakiernictwa i szlifowania dla profesjonalistów.

Poprzez naszą kompaktową konstrukcję części urządzenia, możemy zoptymalizować przestrzeń pomieszczenia, a krótkie trasy, stworzone w  oparciu o szczegółowe harmonogramy, udoskonalają przepływ materiału. Laminarnie poprowadzony przepływ powietrza, zapewniony przez komponenty systemu, gwarantuje, że oddzielenie powierzchni do lakierowania oraz suszenia jak również obszaru szlifowania od obszaru roboczego jest możliwe bez przegrody.

Bardziej ekonomiczną pracę wszystkich rodzajów instalacji osiągamy przez zastosowanie wysokowydajnych przetworników częstotliwości, które dopasowują się do poszczególnych warunków pracy. Wszystkie rodzaje układów cechują się zdolnością do odzyskiwania ciepła, co zmniejsza do minimum koszty ogrzewania.

Zgodnie z państwa wymaganiami, wypracujemy dla państwa lakiernię, która przy optymalnym przepływie pracy dla wysokiej jakości powierzchni zagwarantuje niskie zużycie energii.

Kabiny sortownicze

SortownieKabiny sortownicze są projektowane zgodnie z miejscem, które na nie chce przeznaczyć klient, są to opłacalne, bezproblemowe rozwiązania. Kabiny są projektowane zgodnie z wszystkimi przepisami branżowymi. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania systemowe dla oddzielania różnych frakcji materiałowych, jak i klimatyzacji powietrza w złożonych procesach konstrukcyjnych.

Separator olejowy

Separator (1)Separator z technologią odmgławiacza, który można regenerować poprzez płukanie. Charakteryzuje się wyjątkowo wysoką i stałą wydajnością do oddzielania, a przy tym długą żywotnością nawet przy większej ilości smarów.

Separator Bębnowo-Powietrzny

bembnowySeparator tego typu stosowany jest do przemysłu papierniczego i innych ciał stałych takich jak metal czy tworzywo sztuczne. Urządzenie to najczęściej jest stosowane w recyklingu, gdyż oddziela ono lekki materiał ze strumienia powietrza transportującego. Separator  RT LGA1200 i LGA2000-RT jest przeznaczony do oddzielania ciał stałych o masie max. 1 g/ cm, takie cząstki mają szybkość opadania mniejszą niż prędkość strumienia przepływu powietrza.


Konstrukcje

Obok tekstu oferty konstrukcjeNasza grupa projektuje i produkuje również konstrukcje, które są podstawami i podporami naszych systemów filtrujących. Konstrukcje pozwalają na łatwiejszy wyładunek materiału z urządzeń filtracyjnych, a także na oszczędność miejsca na terenie zakładu,   a wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie zapewnia państwu bezpieczeństwo.

Kominy

koMINY - KONSTRUKCJEPoza konstrukcjami wykonujemy także kominy wolnostojące, do których oprócz odpowiednich powłok lakieru są również wykorzystywane stale nierdzewne.

Kominy zawierają podwójne ścianki struktury, izolację, podesty, barierki i drabiny, a także zapewnione jest bezpieczne mocowanie do fundamentu betonowego.

Kominy są stawiane przez naszych wykwalifikowanych pracowników  z certyfikatem SCC, a do samego komina dostarczamy obliczenia statyczne oraz pozostałe istotne dokumenty.

Schody

SchodyDla uzyskania bezpiecznego dostępu do wysokopołożonych obiektów, spełniamy indywidualne wymagania klientów.  Konstruujemy schody z wykorzystaniem modeli 3d projektów budowlanych. Schody są usztywniane wzdłużnie i poprzecznie, dostarczamy kompletny pakiet wszystkich komponentów i składowych: elementy łączące, balustrady, kraty. Zlecając nam projekt i montaż schodów oddają się państwo w dobre ręce, gdyż nasz kompetentny personel dzięki swojemu doświadczeniu nie zawodzi i ceni sobie zadowolenie klienta.

Mini Elektrofiltr

mini-espDla małych ilości gazu BETH posiada mini elektrofiltr o różnych wielkościach. Ponadto są dostępne dwie wersje:
• Wersja z wygarniaczem ślimakowym do popiołu
• Wersja z kubełkami na popiół pod filtrem
Mini elektrofiltr został zaprojektowany dla małych kotłów na biomasę o mocy do 1 kW. Jego stosunkowo małe wymiary ( wysokość od 2,5 do 3,5 m) sprawiają, że filtr może zostać posadowiony bezpośrednio w kotłowni. Filtr został zaprojektowany dla temperatury gazów do 300°C, ale może zostać dostosowany do wymagań klienta. W porównaniu do separatorów mini elektrofiltr zużywa znacznie mniej energii, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii sterowania, charakteryzuje się doskonałym zachowaniem separacji.

Mały Elektrofiltr

BETH_Klein-EFDla średnich ilości gazu możemy zaoferować mały elektrofiltr. Ze względu na fakt, iż program pomocy rządowej wspiera stosowanie biomasy w produkcji energii, a wymagana jest również czystość powietrza, opłacalne i nieskomplikowane dla tego typu przedsiębiorstw są małe elektrofiltry do spalin w kotłowniach między 1000 a 2500 kW. Dzięki tym filtrom osiągamy zawartości pyłu w powietrzu  ok. 20 mg/m³ i mniejsze. Zaprojektowany dla temperatur spalin do około 420°C, jego mała wysokość od 6,0 do 7,0 m pozwala na ustawianie go bezpośrednio w kotłowni.

Standardowy Elektrofiltr

BETH_Standard-EFDla odpylania większej ilości gazów powstał standardowy elektrofiltr, poprzez ustandaryzowane projekty, tego typu filtry mają korzystną cenę za bardzo dobrą jakość urządzenia i jego pracy, a wstępnie zmontowane komponenty umożliwiają niedrogi i szybki montaż. Niezwykle solidna i prosta konstrukcja, a także zastosowane zaawansowane rozwiązania zapewniają wyjątkowo długą żywotność. Filtr ten został zaprojektowany dla temperatury gazów do 420°C. W porównaniu do separatorów mini elektrofiltr zużywa znacznie mniej energii, a dzięki zastosowaniu  najnowocześniejszej technologii sterowania, charakteryzuje się doskonałym zachowaniem separacji

Przemysłowy Elektrofiltr

BETH_Industrie-EFDla odpylania dużych ilości gazów firma BETH oferuje przemysłowe elektrofiltry. Najczęściej są one konfigurowane specjalnie dla konkretnych warunków procesu. Filtry przemysłowe są konstruowane indywidualnie dla każdego projektu i dostosowane do potrzeb każdego klienta. Filtr ten został zaprojektowany dla temperatury gazów do 420°C. Filtr jest energooszczędny, a także ma niskie koszty utrzymania. Poprzez użycie wolniejszych  ruchomych komponentów, konserwacja jest potrzebna tylko raz w roku.

Elektrofiltr Zwilżany

BETH_Nass-EFZwilżany elektrofiltr idealnie jest dostosowany do odpylania aerozoli, smoły i tłustych spalin. Jego zaletą jest dodatkowe wiązanie zanieczyszczających składników takich jak: HCL, SO2, NaCl i HF. Czyszczenie elektrod przeprowadzane jest  okresowo, przez wodę płuczącą znajdującą się powyżej pola elektrycznego. Prędkości przepływu wynoszą od 1.000 do 500.000 m³/h w temperaturze do ok. 75°C. Przy wyższych temperaturach jest konieczna dodatkowa strefa chłodzenia. Korozji zapobiega konstrukcja ze stali nierdzewnej lub specjalna wewnętrzna powłoka. Dzięki tzw. Konstrukcji plastra miodu przy małych gabarytach posiadamy duży obszar opadu cząstek.

Elektrofiltr Olejowy

BETH_Oelnebel-EFElektrofiltr olejowy ma podobną konstrukcję do zwilżanych elektrofiltrów, jest on najczęściej wykonywany bez strefy płukania i mgły wodnej. Przystosowany do przepływów od 15.000 do 200.000 m³/h. W dodatkowej opcji gaśniczy system CO2, klapy przeciwpożarowe, rurociągi i wentylator.

Elektrofiltr Smołowy

BETH_Teer-EFTego typu elektrofiltr stosowany jest w koksowniach oraz za instalacjami gazującymi do ochrony silników lub turbin gazowych. Węglowodory, smoły, oleje i popioły lotne mogą od 20g/Nm³  do 10mg/Nm³> odsączać się od strumienia gazu. Od wielu sprawdza się w pracy ciągłej. Podobna konstrukcja do elektrofiltru zwilżanego. Przepływ od 500 do 100.000 m³/h. Jeśli jest konieczność można zastosować pomiary O2, konstrukcje ze stali nierdzewnej, na zasadach zbiornika ciśnieniowego. Posiada wskaźnik zapełnienia, dyszę do płukania, zobojętniania i odparowywania.


Filtry wstępne

 Filtry TVM / TVN są przeznaczone przede wszystkim do oczyszczania dużych odciągów powietrza o wysokiej zawartości włókien lub cząsteczek różnego typu materiałów o zróżnicowanych wymiarach i kształtach. Szeroki wybór siatek pozwala przystosować urządzenie pod kątem danego zastosowania.

 Przy wielostopniowej filtracji dużych przepływów powietrza, sito jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Charakteryzuje się następującymi cechami:

 • wysoka przepuszczalność powietrza
 • dokładne dopasowanie do materiału, który ma być zatrzymywany za pomocą wielkości oczek
 • praca bezobsługowa
 • stosunkowo mocne rozdzielenie

Filtr wstępny Typ TVM to filtr obracający się oraz posiadający stałe czyszczenie płyt filtracyjnych, swoje zadania spełniają w zakresie od 15 000 – 135 000 m3/h

Ich zwarta i solidna konstrukcja zapewniają maksymalną niezawodność, bezpieczeństwo i dostępność.

Budowa:

Filtry typu TVM / TVN zawierają obudowę oddzieloną ścianką działową, w której zamontowano obrotową tarczę filtracyjną. Sekcja gazu nieoczyszczonego jest szczelnie oddzielona od sekcji gazu oczyszczonego za pomocą specjalnego pasa filcowego wokół tarczy filtracyjnej. Tarcza jest oczyszczana nieprzerwanie w warunkach podciśnienia przez dyszę stacjonarną (typ TVM) lub obrotową (TVN). W trakcie oczyszczania powietrza dysza nie styka się z ekranem filtra. Motoreduktor napędza ekran filtra i dyszę za pomocą przekładni taśmowej po stronie gazu oczyszczonego. Filtry typu TVM / TVN można integrować bezpośrednio z kanałami wentylacyjnymi. Tarcza filtra jest napędzana przy motoreduktorze za pomocą przekładni taśmowej lub – opcjonalnie – łańcuchowej zamontowanej po stronie gazu oczyszczonego (lub opcjonalnie za kanałem przepływu powietrza).

Obszar zastosowania:

Prefiltr TVM jest szczególnie odpowiedni do przepływów powietrza odlotowego z wysoką zawartością włókien, cząstek frakcji z różnych materiałów, wymiarów i kształtu.

Filtr bębnowy TFB/C

Filtry bębnowe nadają się idealnie do energooszczędnego filtrowania dużych objętości powietrza z
awierającego pył włóknisty pochodzący z materiałów drewnianych, polistyrenowych, izolacyjnych, tworzyw naturalnych, itp.

Wyższa efektywność dzięki falownikowi:

 • Nowy mechanizm ekstrakcji dyszy i ulepszona regulacja prędkości przy pomocy falowników
 • Bardziej wydajne materiały filtracyjne
 • Ulepszone mocowania mediów filtracyjnych
 • Opatentowane ramiona obrotowe

Nowy opracowany mechanizm ekstrakcji dysz ssących odpornych na ścieranie, jest mniej podatny na zużycie, wyjątkowo odporny na zabrudzenia i łatwy w utrzymaniu.

Gwarantuje bezpieczne i niezawodne czyszczenie materiału filtracyjnego nawet w ekstremalnych warunkach. Ogólnie rzecz biorąc efektywność energetyczna  filtra bębnowego została znacznie zwiększona.

Opatentowany system bezpieczeństwa

Filtr bębnowy wyznacza nowe standardy: jest wyposażony w napęd oraz falownik, który umożliwia szybkie awaryjne wyłączenie instalacji.

Precyzyjna regulacja

Falownik może być dostosowany do konkretnego problemu filtra i osiągnąć znaczne korzyści w wydajności. Łagodny rozruch i regulacja  prędkości filtra chroni maszyny i zwiększa okresy konserwacji.

Zmienny w użyciu

Filtr ten może zmieniać swoje parametry także w trakcie  użycia, jest niezwykle uniwersalny. Przygotowanie do pracy w trakcie produkcji nie jest żadnym problemem. Nowy i znacznie skuteczniejszy materiał filtracyjny (Klasa F5) pozwala osiągać jeszcze lepszą wydajność. Zoptymalizowane bloki zaciskowe pozwalają na lepsze zamocowanie nośnika filtracyjnego.

Duża wydajność

Rozwój techniczny filtrów bębnowych pozwala na stosowanie powszechnie tego typu filtrów, również przy bardzo żywicowych mieszankach pyłów. Ze względu na swój brak wrażliwości na zabrudzenia, również przy ekstremalnych warunkach zapewnia wysoką wydajność.

Filtr VersaDrum

Filtr VersaDrum cechuje:

 • wysoka wydajność filtracji
 • wysoka przepuszczalność powietrza
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Praca bezobsługowa

Duże jednostki filtrów montowane są modułowo. Dostarczamy w pełni zmontowany i przetestowany filtr, dlatego wiemy, że wysoki stopień niezawodności, bezpieczeństwa i dostępności jest osiągnięty.

Filtr VersaDrum VDF-16 składa się z 16 bębnów filtracyjnych, które mogą być używane zarówno w podciśnieniu jak i nadciśnieniu.

Czyszczenie bębnów filtracyjnych odbywa się poprzez obracanie dysz ssących- dwie na bęben. W celu zapewnienia wysokiej wydajności filtra z minimalną mocą ssania czyszczenia przeprowadza się w odstępach dwóch bębnów. Dysze przy medium znajdują się tylko podczas czyszczenia materiału filtracyjnego.

Sterowanie elementów napędowych znajduje się po czystej stronie powietrza.

Kompaktor FKA/FKC

Zagęszczarki typu FKA / FKC nadają się doskonale do oczyszczania powietrza z odpadów papierowych, okleinowych, foliowych i plastikowych. W procesie produkcyjnym cząsteczki stałe są zasysane, oddzielane od strumienia powietrza i umieszczane w workach, pojemnikach lub silosach.

Opis funkcjonowania

Strumień powietrza zawierający cząsteczki materiału wlatuje w górnej części obudowy poprzez wlot styczny, przepływa przez perforowany stożek, po czym jest usuwany przez otwór wylotowy. Zgromadzony materiał i odpady znajdują się na wewnętrznej stronie stożka. Stamtąd materiał jest stale zdrapywany i zagęszczany za pomocą śruby ślimakowej. Wstępnie zagęszczony materiał jest dociskany do membrany zamontowanej na dolnym otworze wylotowym. Ten trwający nieprzerwanie proces powoduje zagęszczenie materiału i otwarcie membrany pod naciskiem. Materiał jest następnie zrzucany do odpowiedniego pojemnika lub worka. Nieprzerwana praca urządzeń zapobiega wahaniom w układzie odpylania.

Kompaktor-zagęszczarka CPS, SKP

Filtry tego typu stosuje się jako urządzenia do zrzucania pyłu i włókien w połączeniu z separatorami, takim jak cyklony, separatory pyłu, filtry strumieniowe, systemy filtrów przewodowych i filtrów do pyłu drobnego. Umożliwiają one usuwanie pyłu drobnego i włókien krótkich bez zanieczyszczania otoczenia.

Opis funkcjonowania

Oddzielony materiał jest przechwytywany przez poziomą śrubę i zrzucany przez wylot z przodu urządzenia. Proces podawania materiału można usprawnić stosując mieszalnik zapobiegający uplastycznianiu się cząsteczek materiału. Zagęszczanie materiału zachodzi w zależności od wybranej jednostki wyładowczej za pomocą sprężyny płytkowej lub klapki ze sprężyną dociskową. Sprężyna jest napędzana specjalnym silnikiem z przekładnią ślimakową.

Wyładunek workowy:

Sprasowany materiał jest rozładowywany  do worków z tworzywa sztucznego lub niewielkich toreb. Przy przepełnieniu worków, materiał jest  wysypywany na przód.

Wyładunek na kontener:

Do rozładunku materiału  są stosowane kontenery z sztywnych tworzyw lub metalowe kontenery.

Cyklon Typ ZSA/ZSB/ZSC

Do oddzielania drobnych cząsteczek stałych lub ciekłych składników ze strumieni powietrza, stosowane są cyklony typ ZSA/ZSB/ZSC.

Te charakteryzują się następującymi cechami:

 • wysoki stopień separacji
 • bardzo dobre oddzielenie
 • duży zakres objętości powietrza
 • praca bezobsługowa

Cyklony typ ZSA/ZSB/ZSC spaełniają kryteria w zakresie przepływu od 100 do 5500 m3/h. Ich solidna konstrukcja zapewnia maksymalną niezawodność, bezpieczeństwo i dostępność.

Cyklony te są odpowiednie do osadzania sproszkowanych małych ilości włókien i granulatu. Są one stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak:

 • Przemysł włókienniczy
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł papierniczy
 • Produkcja masy celulozowej
 • Przemysł tytoniowy
 • Produkcja proszków
 • Powlekanie powierzchni

Typ ZSA pracuje z niskim spadkiem ciśnienia.

Typ ZSB może osiągnąć znacznie większy poziom separacji niż ZSA. Cyklon ZSB łączy w sobie wysoką wydajność separacji z niskim  spadkiem ciśnienia.

Typ ZSC jest używany do dużych ilości powietrza.

Opis funkcjonowania:

Strumień powietrza wchodzi wraz z materiałem stycznie do boku cyklonu. To tworzy przepływ wirowy, w wyniku sił odśrodkowych składniki ciekłe lub stałe są oddzielone od gazu i ruchem okrężnym opadają na dno cyklonu. W dolnej części obudowy przepływ odwraca się, powietrze przez wymuszony przepływ opuszcza cyklon otworem na szczycie cyklonu.


Kompaktowe filtry workowe AERSTAR

Proces oczyszczania odbywa się w trybie online (podczas eksploatacji systemu); w procesie przepływu przeciwprądowego sprężone powietrze jest wdmuchiwane do worków filtra wraz z zassanym powietrzem wtórnym.

Zmasowane siły bezwładności usuwają pył przylegający do zewnętrznej powierzchni worka. Proces ten powtarza się samoczynnie, naprzemiennie w każdym worku w odstępach czasu zadanych precyzyjnie w stosunku do ilości gromadzącego się pyłu za pomocą mikroprocesorowego układu sterowania. Elementy filtra można instalować w układzie pionowym lub poziomym; przyłącza gazu nieoczyszczonego i oczyszczonego umożliwiają ich swobodną selekcję.

Ze względu na brak źródeł zapłonu filtr AAS AERSTAR jest zatwierdzony pod kątem użytkowania we wszystkich strefach wybuchowych. W razie potrzeby dostępny jest również model odporny na przepięcia lub z zaworem ciśnieniowym. AAS AERSTAR może być również wyposażony w wentylator zamontowany bezpośrednio po stronie gazu oczyszczonego.

Kompaktowe filtry workowe MATADOR

Filtr Matador jest szczególnie odpowiedni dla wszystkich nieciągłych procesów z zredukowanymi obciążeniami pyłem. Duże powierzchnie filtracyjne są osiągnięte w małej objętości. Czyszczony mechanicznie, posiada małe zapotrzebowanie na miejsce.

Opis funkcjonowania:

Dzięki szybkim ruchom wahadłowym krzywka znajdująca się na wałku silnika dmuchawy przesuwa grzebień z workami filtracyjnymi zamontowanymi w odpowiednich prześwitach. To z kolei wytwarza efekt „trzepania dywanu” w miejscu, w którym znajduje się worek. Zasysanie lub ciśnienie robocze można przywrócić po zrealizowaniu fazy oczyszczania.

Kurz osiada samoczynnie po zewnętrznej stronie worków. Proces wydmuchiwania następuje wyłącznie po zakończeniu procesu zasysania, kiedy gaz nieoczyszczony nie przepływa już przez komorę filtra. Wydmuchiwanie trwa ok. 20 – 30 sekund. Wbudowany wentylator załącza się po naciśnięciu przycisku „ON”. Kolejną fazę wydmuchiwania aktywuje się wciskając przycisk „OFF”. Silnik dmuchawy uruchamia się automatycznie po krótkiej przerwie i pozostaje pod napięciem przez zadany okres czasu. Kolejne oczyszczanie rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku „ON”. W urządzeniu dostępne są różne elementy sterujące służące do regulacji napięcia.

Podzespoły filtra można instalować w układzie poziomym. Przyłącza gazu oczyszczonego i nieoczyszczonego umożliwiają ich swobodną selekcję. Dzięki zamontowaniu specjalnej osłony poziom dźwięku emitowanego przez filtr AMT Matador można zredukować do wartości <75 (dB(A)).