Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

Szanowni Państwo!

W imieniu spółki BETH Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnie, zawiadamiam, że od dnia 31.01.2018. nastąpiła zmiana nazwy z BETH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  na:

R&R BETH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

 

Aktualne dane Spółki są następujące:

R&R BETH Sp. z o.o.

46-300 Olesno

Leśna 9

NIP:       5761577833

Regon:   361118176

KRS:       0000550947